Hospital Blood Bank 2023

ริษัทสิทธิพรแอสโซซิเอส จก. ร่วมออกบูธในงานประชุมวิชาการ 𝗛𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗕𝗹𝗼𝗼𝗱 𝗕𝗮𝗻𝗸 𝟮𝟬𝟮𝟯 : "𝗕𝗮𝗰𝗸 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲" 𝗶𝗻 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶𝗻𝗲 ที่จัดโดยภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดเมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว

ผู้จัดได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานธนาคารเลือดในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จึงจัดการประชุมวิชาการให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในงานธนาคารเลือด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสได้รับความรู้ที่ทันสมัย มีการทบทวนองค์ความรู้ ฟังการอภิปรายที่เกี่ยวกับงานธนาคารเลือด และมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

ในงานมีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ บรรยายในหัวข้อที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าประชุมบ.สิทธิพรฯ นำเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน Blood Transfusion ไปแสดง ได้แก่

1. Plasma Contact Shock Freezers ยี่ห้อ B Medical System

2. SAFE® 2D Barcoded Tubes ยี่ห้อ LVL Technologies

3. Lab Water Purification System ยี่ห้อ Merck MilliQ

4. Air Purifier ยี่ห้อ Airocide

ลูกค้าให้ความสนใจเยี่ยมชมเครื่องมือและร่วมกิจกรรมที่บูธ บ. สิทธิพรฯ

บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน รวมถึงผู้จัดและทีมงานที่จัดงานได้อย่างสมบูรณ์

ทีมงานบ. สิทธิพรฯ

 

 

Gallery