โปรโมชั่น อุปกรณ์สิ้นเปลือง สำหรับการวิเคราะห์กัญชา กัญชง

 

 Option 1 สำหรับท่านที่ต้องการตรวจสารสำคัญ 16 ชนิด

 

 

Option 2  สำหรับท่านที่ต้องการตรวจตามมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 

 

Option 3 ตรวจน้ำมันกัญชา พบปัญหาใช่หรือไม่ 

 

 

Gallery