ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในองค์กร

 1 ในมาตรการป้องกัน COVID-19 ของบริษัทสิทธิพรฯ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในสำนักงานและรถบริการ

Gallery